Sıkça Sorulan Sorular


 • Serbest tüketici kimdir?

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu , elektrik piyasasında serbest tüketici limitini 80 TL olarak açıklamıştır. 80 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen her tüketici istediği tedarikçiden elektrik hizmeti alabilir.

 • Son Kaynak Tedarik Tarifesi Nedir?

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği bu tarifeye göre yıllık elektrik tüketimi 7 Milyon kWh/yıl ve üzerinde olan tüketicilerin faturalandırıldığı tarifedir.

 • Elektrik şirketi seçerken nelere dikkat etmeliyim?

  Elektrik tedariğinde sorunsuz hizmet alabilmek için firma seçiminde şu özelliklere dikkat etmelisiniz:

  • Güçlü finansal yapı
  • Tüketilen elektriği tedarik edebilecek varlık ve kaynak sahipliği
  • Uzmanlık ve süreklilik
  • Ulaşılabilirlik

 • Elektrik şirketi değiştirirsem, aldığım elektrikte bir değişim olacak mı?

  Elektrik hatlarınızda ve fiziki şartlarınızda herhangi bir değişiklik olmayacağından, almakta olduğunuz elektrik kalitesinde de herhangi bir değişiklik yaşanmayacaktır. Bu sürecin eksiksiz ve sorunsuz tamamlanabilmesi bakımından, tercih edeceğiniz enerji firması önemli rol oynamaktadır.

 • AKSA abonesi olmak istersem, abonelik ve başvuru sürecinde elektriğim kesilir mi?

  AKSA abonelik işlemleri sırasında aldığınız hizmette bir değişiklik olmaz ve elektrik kesintisi yaşamazsınız.

 • AKSA abonesi olursam sayaç değiştirmek zorunda mıyım?

  Sayacınız sadece mevzuata uygun olmaması halinde değiştirilir. Bu tür değişiklikler bölgenizdeki görevli dağıtım şirketinin sorumluluğundadır.

 • AKSA abonesi olduğumda sayacımı kim okuyacak?

  Sayaç okuma işlemleriniz yine dağıtım şirketi tarafından aynı şekilde yapılmaya devam edilecektir.

 • Elektriğimin okuma ve faturalama sürelerinde değişiklik yaşar mıyım?

  AKSA abonesi olduğunuzda okuma işlemleriniz mevzuat çerçevesinde yine dağıtım şirketi tarafından aynı şekilde yürütülecektir. Faturalama ise, AKSA Elektrik tarafından merkezi olarak aylık dönemler halinde gerçekleşecektir.

 • AKSA faturalarım bana nasıl ulaştırılacak?

  AKSA faturalarınız her ay tarafınıza posta ve/veya e-posta yoluyla iletilecektir.

 • AKSA elektrik faturamı nasıl öderim?

  Faturalarınızı Türkiye’nin her yerindeki PTT Şubelerinden masrafsız şekilde ödeyebilir, aşağıdaki bankalar üzerinden otomatik ödeme talimatı verebilir, veya  DBS hesabı* açabilirsiniz.

  Fatura üzerinde bulunan 8 haneli ''Fatura Hesap Numarası'' ile aşağıdaki bankalar üzerinden otomatik ödeme talimatı verebilir veya ''Müşteri Numarası'' ile DBS hesabı açabilirsiniz.

  *DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) Hesabı: DBS banka ve üretici/dağıtıcı/distribütör şirketler arasında kullanılan bir ödeme şeklidir. Banka tarafından size gerektiğinde kullanılmak üzere bir kredi limiti tahsis edilir ve bu limit kapsamında ödemeleriniz otomatik olarak yapılır. Ödeme vadeniz geldiğinde ilgili bankadaki hesabınıza fatura tutarını yatırmanız yeterlidir. Ayrıca DBS sayesinde, aboneliğinizi başlatırken teminat mektubu almanıza gerek kalmaz.

 • Elektrik faturalarında hangi bedeller alınmaktadır?

  Dağıtım Bedeli: Dağıtım şirketlerinin dağıtım hizmeti sunabilmesi için dağıtım sistemine ilişkin yatırım harcamaları, işletme ve bakım giderleri dikkate alınarak hesaplanan ve tüm dağıtım sistemi kullanıcılarından tahsil edilen bir bedeldir.

  İletim Bedeli: Üretilen, ithal veya ihraç edilen elektrik enerjisinin tüm kullanıcılara dağıtım şirketleri aracılığıyla ulaştırılması ile ilgili maliyetleri kapsayan ve geliri TEİAŞ’a aktarılan bedeldir.

  PSH (Perakende Satış Hizmet Bedeli): Elektrik enerjisinin kendi maliyetinin, enerji alış ve satışına ilişkin maliyetlerin, satılan enerjinin faturalandırılmasına yönelik maliyetlerin birlikte değerlendirilmesine göre belirlenen bir bedeldir.

  Sayaç Okuma Bedeli: Perakende satış hizmeti kapsamında yer alan, sayaçların okunmasıyla ilgili maliyetleri kapsayan bir bedeldir.

  Enerji Fonu: 04.1.1984 tarihli ve 3096 sayılı “Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi” ile ilgili kanunun geçici 4. maddesi hükümleri gereğince alınmaktadır. Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı payı, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere belirlenir. Enerji fonunun oranı %1’dir.

  BTV (Belediye Tüketim Vergisi): Belediye Tüketim Vergisi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınmaktadır.

  TRT Payı: 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu’nun 4. maddesinin C bendine göre, “Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin %2’si tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarda ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’na aktarır.”

 • Sahip olduğum diğer şirketlerin de AKSA avantajlarından faydalanması mümkün mü?

  Serbest tüketici limitini aşan her müşterimiz AKSA fırsatlarından faydalanabilir. 

 • AKSA abonesi olacak ticarethaneler için hangi evraklar gereklidir?

  • Sözleşme
  • Sözleşmenin ekinde yer alan IA02 formu
  • Müşteri adres bilgi formu
  • Fatura fotokopisi (her sayaç için ayrı)
  • İmza sirküleri fotokopisi (yakın tarihli)
  • Abonelik şahıs adınaysa şahsın kimlik fotokopisi
  • Vergi levhası

 • AKSA abonesi olacak meskenler için hangi evraklar gereklidir?

  • Sözleşme
  • Sözleşmenin ekinde yer alan IA02 formu
  • Müşteri adres bilgi formu
  • Fatura fotokopisi (her sayaç için ayrı)
  • Aboneye ait kimlik fotokopisi

 • Elektrik arızası veya kesintisi yaşarsam, kiminle irtibata geçmeliyim?

  Elektrik hatlarınızdaki tüm teknik detaylardan bağlı bulunduğunuz elektrik dağıtım şirketi sorumludur. Arıza, kesinti gibi durumlarda ilgili elektrik dağıtım firması ile irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.