Senin Enerjin Senin Resmin Resim Yarışması


Katılım Koşulları

 • Yarışma, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında 81 ildeki 5, 6, 7 ve 8 sınıfta öğrenim gören öğrencilere yöneliktir. Aksa Elektrik tarafından belirlenen jüri ilk 20’ye giren çocukları belirleyecektir.
 • Yarışmaya katılan çocukların başvurularını sadece ebeveynleri ya da yasal temsilcileri yapabilir.
 • Resim çalışmalarında Enerji Tasarrufu temasının yer alması gerekmektedir. Katılımcı çocuklardan, Enerji Tasarruf temasını ele alarak resim çizmesi beklenmektedir.
 • Resimler, 35cm x 50cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır. Resimler kurşun kalemle çizilip boyanabilir veya direkt pastel boya, sulu boya, keçeli kalem, kuru boya gibi alternatif boyalarla resimler yapılabilir.
 • Katılımcılar resimlerin istedikleri bir bölümüne #TasarrufBizdenSorulur temasını etiket olarak yazmalıdır. Ayrıca çizilen resimlerin uygun bir alanına Aksa Elektrik logosunun çizilmesi de beklenmektedir.
 • Yarışmaya katılan resimlerin özgün eserler olduğu kabul edilmektedir. Farklı bir yarışmaya veya organizasyona katılan resimler tespit edilirse Aksa Elektrik ilgili eseri diskalifiye etme hakkına sahiptir.
 • Her bir kullanıcı yarışmaya sadece bir kez katılabilir.
 • Resimlerin sağ arka köşesinde yarışmaya katılan çocuğun adı soyadı, sınıfı, velisinin adı soyadı ve cep telefonu numarası yazılarak bu kısmın da görsel olarak mesaj bölümünden iletilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin olmadığı resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Katılan hesabın kazanabilmesi için Aksa Elektrik sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekmektedir. (Facebook ve Instagram)
 • Katılımcıların sosyal medya profillerinin yarışma boyunca katılan eserin incelenebilmesi amacıyla gizli modda olmaması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılım için çizilen resimlerin Instagram veya Facebook üzerinden Aksa Elektrik hesabı ve #TasarrufBizdenSorulur etiketiyle paylaşılarak yapılmalıdır.
 • Yarışma başvurusu Aksa Elektrik Instagram ve Facebook hesaplarından 07 Haziran – 21 Haziran 2021 (saat 12.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılır. Son başvuru tarihi 21 Haziran 2021, saat 12.00’dir.
 • Katılımcılar çocuklarının çizdikleri resimleri Facebook ve Instagram hesaplarımızdan DM vasıtasıyla paylaşacaktır.
 • Kazananlar, 28 Haziran Pazartesi günü Aksa Elektrik’in Instagram ve Facebook sayfası üzerinden açıklanacaktır. Aksa Elektrik’in belirlediği jüri tarafından dereceye giren ilk 10 kişiye Samsung marka tablet, 11 – 20’inci sıradakilere de mansiyon ödülü olarak kırtasiye masrafları için yalnızca online kanallar üzerinden harcayabilecekleri 250’TL’lik D&R hediye çeki verilecektir.
 • Yarışmayı kazananlar hediyelerini teslim almak için Aksa Elektrik ile irtibata geçmemesi durumunda Aksa Elektrik başvuruları tekrardan değerlendirip yedek talihlileri belirleyecektir.
 • Yarışmaya katılanların gönderdikleri resimler Aksa Elektrik tarafından yazılı, görsel, dijital ve sosyal medyada kullanılabilir.
 • Yarışmaya katılan her kişi, ebeveynleri veya yasal temsilcileri, yarışmaya gönderdikleri resimlerin belirtilen kanallar üzerinde kullanılması halinde herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul eder.
 • Aksa Elektrik, yarışmanın resmi duyuru, başvuru, değerlendirme ve kazananların açıklanmasıyla ilgili tarihleri değiştirebilir.
 • Her türlü soru için sosyal medya hesaplarımızdan DM vasıtasıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • Resimleri değerlendirmeye alabilmemiz için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda yer alan aydınlatma metnini ve açık rıza beyanını okuyup, aydınlatma metnine uygun açık rıza beyanınızı Instagram ve Facebook hesapları üzerinden DM vasıtasıyla Aksa Elektrik ile paylaşmanız gerekmektedir.

Aydınlatma Metni

Değerli Katılımcımız ve Değerli Ebeveynler,

AKSA ELEKTRİK SATIŞ A.Ş. olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a) Veri Sorumlusu

AKSA ELEKTRİK SATIŞ A.Ş. markasıyla düzenlenen ‘’Senin Enerjin Senin Resmin’’ resim yarışması etkinliğinde kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, Aksa Elektrik Satış AŞ tarafından münferiden veri sorumlusu sıfatıyla işlenecektir.

b) İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında yarışma katılımcıları ve ebeveynlerine ait işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Yarışma Katılımcıları:

Kimlik Bilgileri Adı-Soyadı
Eğitim Bilgileri Sınıf bilgisi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Yarışma konusu resim

Ebeveynler:

Kimlik Bilgileri Adı-Soyadı
İletişim Bilgileri Cep telefonu bilgisi, e- mail adresi, sosyal medya hesabı ve adres (yarışmanın kazanılması durumunda yarışma ödülünün iletilmesi amacıyla)

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

İşbu Aydınlatma Metni’nin (b) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden işlenmektedir.

Amaç

Hukuki Sebep

Yarışma başvurularının kabul edilmesi

Yarışmanın neticelendirilip kazananların AKSA ELEKTRİK SATIŞ A.Ş sosyal medya hesabından ilan edilmesi

Yarışma ödüllerinin kazananlara iletilmesi

KVKK m.5 (2) (e) : e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Bununla birlikte; açık rızanıza istinaden yarışma katılımcılarının resimleri, AKSA ELEKTRİKSATIŞ A.Ş’nin tanınırlığı artırma ve faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla işlenecek ve AKSA ELEKTRİKSATIŞ A.Ş’nin kurumsal sosyal medya hesaplarında ve AKSA ELEKTRİK SATIŞ A.Ş’nin kurumsal afiş ve posterlerinde herkese açık olarak paylaşılacaktır.

d) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:

Ebeveynler: Bizzat tarafınızdan sosyal medya uygulamasından direkt mesaj iletilmesi yoluyla

Yarışma Katılımcıları: Ebeveynler aracılığı ile sosyal medya uygulamasından direkt mesaj iletilmesi yoluyla

** Yarışma süreçlerinin yürütülmesi kapsamında ebeveynler tarafından AKSA ELEKTRİK SATIŞ A.Ş.’ye iletilen yarışma katılımcılarına ait kişisel verilere ilişkin yasal temsilcisi oldukları ilgili yarışma katılımcılarının ebeveynler tarafından bilgilendirilmesi gerektiğini hatırlatırız.

e) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yarışma süreçlerinin yürütülmesi kapsamında sosyal medya aplikasyonları (Instagram, Facebook ve LinkedIn) kullanılacaktır. Bu aplikasyonların alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nin (b) maddesinde detaylandırılan kişisel verileriniz, açık rızanıza istinaden yarışma süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kullanılan sosyal medya aplikasyonunun alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle, yurt dışına aktarılmış olacaktır.

f) KVKK’nın 11 Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11 maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, yazışma adresi ve talep konusunu belirtmek suretiyle KVKK’nın 11 maddesi ile 13 maddesinin 1 fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkması No:10 Kavacık Beykoz İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11 maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

Açık Rıza Metni

Senin Enerjin Senin Resmin Yarışması kapsamında AKSA ELEKTRİK SATIŞ A.Ş.’ye ilettiğim kişisel verilerimin ve yasal temsilcisi olduğum yarışma katılımcısının kişisel verilerinin Resim Yarışması Aydınlatma Metni kapsamında, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmesine işbu açık rıza metni ile onay veriyorum:

Yasal temsilcisi olduğum yarışma katılımcısı tarafından yapılan resmin AKSA ELEKTRİK SATIŞ A.Ş’nin tanınırlığı artırma ve faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla işlenmesi ve AKSA ELEKTRİK SATIŞ A.Ş’nin kurumsal sosyal medya hesaplarında herkese açık olarak paylaşılmasına

Evet

Hayır

Kişisel verilerimin ve yasal temsilcisi olduğum yarışma katılımcısının kişisel verilerinin yarışma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılan sosyal medya aplikasyonunun alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle, yurt dışına aktarılmasına

Evet

Hayır