Elektrik Üretimi


Türkiye’nin ve Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan enerji üretim santralleri ve 2.000 MW'tın üzerinde kurulu gücü ile bölgenin en güçlü enerji şirketlerinden biri olan Aksa Enerji, mümkün olan tüm yakıt çeşitleri ile en ekonomik ve verimli yakıt karmasını oluşturulmasını hedeflemektedir.

Enerji Santralleri