Elektrik Üretimi


Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan 16 elektrik üretim santrali ve 2.000 MW üzerinde kurulu gücü ile bölgenin en güçlü enerji şirketlerinden olan Aksa Enerji, mümkün olan tüm yakıt çeşitleri ile en ekonomik ve verimli yakıt karmasını oluşturmaktadır.

Enerji Santralleri